Umiestňovanie včelstiev….výber stanovišťa.

Jedná sa o jednu z najdôležitejších otázok, ktoré musí včelár riešiť, keď začína včeláriť. V prípade, že pozemok na ktorom budú úle osadené, sa nachádza v extraviláne, teda mimo obce alebo mesta, je potrebné dbať iba na to, aby bolo miesto dostatočne suché a chránené pred vetrom. V prípade, že včely budú osadené v intraviláne(v zastavanej časti obce alebo mesta) je potrebné ich umiestniť tak, aby neohrozovali susedov. V súčasnej dobe okrem ustanovení Občianskeho zákonníka( t.j. zákon č.40/1964 Zb. v znení noviel) nie je táto problematika zakotvená v žiadnom inom právnom predpise.
Pokračovať v čítaní „Umiestňovanie včelstiev….výber stanovišťa.“

80 rokov organizovaného včelárenia v Čadci.1927-2007

80 rokov organizovaného včelárenia v horných Kysuciach V tomto roku t.j. 2007 si čadčianska organizácia včelárov pripomína – 80 výročie svojho vzniku resp. začiatku stretávania sa včelárov za účelom odovzdávania si rôznych informácií týkajúcich sa včelárenia. Už len niekoľko mien vo včelárskej kronike pripomína bývalých aktívnych včelárov a funkcionárov. O záznamy v nej sa veľkou mierou zaslúžil dlhoročný tajomník František Zachar. Osídľovanie Kysúc sa datuje do 12.-13.stor. pre dolné časti a 16.-17.stor. pre horné Kysuce.
Pokračovať v čítaní „80 rokov organizovaného včelárenia v Čadci.1927-2007“

Z histórie slovenského včelárstva

Prvú zmienku o včelárení na našom území zaznamenal grécky filozof Priscus, ktorý prišiel v roku 448 s posolstvom cisára Theodósia k hunskému vodcovi Attilovi, napísal: „Z dedín nám prinášali ľudia potravu, namiesto obilia proso a namiesto vína med, tak menujú to obyvatelia týchto miest“. Priscus vtedy slovenské slovo med pogréčtil na medos.
Pokračovať v čítaní „Z histórie slovenského včelárstva“