Výročná schôdzu 30.3.2014 Dom kultúry Čadca -v prílohe foto

Srdečne pozývame včelárov a priateľov chovu včiel ZOSZV Čadca na výročnú schôdzu, ktorá sa tradične koná v mesiaci MAREC v DOME KULTÚRY v Čadci      Viac priloha …..                      S pozdravom výbor ZOSZV Čadca

Srdečne pozývame včelárov a priateľov chovu včiel ZOSZV Čadca na výročnú schôdzu, ktorá sa tradične koná v mesiaci MAREC v DOME KULTÚRY v Čadci      Viac priloha …..                      S pozdravom výbor ZOSZV Čadca

Po schôdzi:2013 Ďakujeme prítomným včelárom za účasť, zvlášť priateľom včelárom z Wisly/PL/,Bystřic nad Olší/CZ/, Starej Bystrice- za príspevky.  Viď. foto priloha                                      Výbor ZO Čadca