NOVE NV 10/2023 -na usmernenie a tlačivá treba počkať!

USMERNENIE-SZV-c-1_2023-SZVPozrite..Nariadenie vlády č10/2023dr… pre možnosť čerpania preštudovať a oboznámiť výbor ZO o pripadnom čerpaní…
Kto nekupoval v jeseni2022 tak sa posuva do obdobia čerpania január-jun2023 – s novými tlačivami.
NOVÉ-požiadavky posielať do 5-6.1. -potom na druhý deň sa posiela do BAA SZV

Nariadenie vlády č10-2023
žiadosť aj elektronicky na email ZOSZV Čadca žiadosť-o-technicku-pomocZOčadca2023-Nv10-2023

Po voľbách V ZOSZV Čadca 2023-2026 nový hospodár Ing. Mareček Miroslav predseda,tajomník ostáva- Ing. Martin SLovák, Mgr. Jozef Laš. Predseda KRK Jozef Urbánek a členovia KRK Pavol Laš, Vladimír Kobzák. VEĽA DOBREJ SPOLU-PRÁCE 🍀👍