Objednanie časopisov VČELAR na 2019 prip Včelarstvi + odovzavanie čl. preukazov

Na rok 2019 časopis VČELAR má hodnotu 11 eur.  Včelarstvi cz-18eur

Žiadame záujemcov  čim skôr nahlasiť sa v novembri a  Dôvernikom – čl.preukazy-osobne!

Kto chce platiť na učet ZO  IBAN   SK4609 0000 0000 0051990884 + na email zoszvcadca@centrum zaslať správu o pladbe alebo  telefonicky.

Tiež zaujem volajte na tel 0903306565 alebo nechajte SMS. Predseda M.Slovák

Pokračovať v čítaní „Objednanie časopisov VČELAR na 2019 prip Včelarstvi + odovzavanie čl. preukazov“

SCHODZA 25.3.2018 o 9hodDK Čadca/ každý člen odíde s darčekom/

Výbor pozýva členov príp. nových členov na schôdzu.

1. Otvorenie  2. Privítanie hostí

3. Program výročnej schôdze –  Voľba návrhovej, mandátovej komisie. 

– Správa o činnosti za rok 2017.

– Správa o hospodárení2017 a rozpočtu na rok 2018. – Plán práce na rok 2018.

– Čestné uznania a vyznamenania, životné jubileá. ZOSZV ČADCA JUBILANTI 2018 

Pokračovať v čítaní „SCHODZA 25.3.2018 o 9hodDK Čadca/ každý člen odíde s darčekom/“

OZNAM pre včelárov, ktorí majú záujem o využitie finančnej pomoci na obdobie 1.9.2017 – 31.8.2018 cez NV 107/2014

OZNAM pre včelárov, ktorí majú záujem o využitie finančnej pomoci na obdobie 1.9.2017 – 31.8.2018 cez NV 107/2014 a Metodického postupu pre poskyt. pomoci. Vid. obežníkyZSV. -na www.vcelari.sk-hore v pravoZSV

Každý včelár v ZOSZV čadca, ktorý ma záujem využiť finančnú pomoc vo včelárení musí do 24.6. 2017 na žiadosti /viď priloha/ uviesť druh zariadenia, alebo oblasť pomoci, ktoré plánuje zakúpiť. Túto vyplnenú žiadosť doručí tajomníkovi, predsedovi do 24. 6.2017.

Pokračovať v čítaní „OZNAM pre včelárov, ktorí majú záujem o využitie finančnej pomoci na obdobie 1.9.2017 – 31.8.2018 cez NV 107/2014“