SCHODZA 25.3.2018 o 9hodDK Čadca/ každý člen odíde s darčekom/

Výbor pozýva členov príp. nových členov na schôdzu.

1. Otvorenie  2. Privítanie hostí

3. Program výročnej schôdze –  Voľba návrhovej, mandátovej komisie. 

– Správa o činnosti za rok 2017.

– Správa o hospodárení2017 a rozpočtu na rok 2018. – Plán práce na rok 2018.

– Čestné uznania a vyznamenania, životné jubileá. ZOSZV ČADCA JUBILANTI 2018 

Pokračovať v čítaní „SCHODZA 25.3.2018 o 9hodDK Čadca/ každý člen odíde s darčekom/“

OZNAM pre včelárov, ktorí majú záujem o využitie finančnej pomoci na obdobie 1.9.2017 – 31.8.2018 cez NV 107/2014

OZNAM pre včelárov, ktorí majú záujem o využitie finančnej pomoci na obdobie 1.9.2017 – 31.8.2018 cez NV 107/2014 a Metodického postupu pre poskyt. pomoci. Vid. obežníkyZSV. -na www.vcelari.sk-hore v pravoZSV

Každý včelár v ZOSZV čadca, ktorý ma záujem využiť finančnú pomoc vo včelárení musí do 24.6. 2017 na žiadosti /viď priloha/ uviesť druh zariadenia, alebo oblasť pomoci, ktoré plánuje zakúpiť. Túto vyplnenú žiadosť doručí tajomníkovi, predsedovi do 24. 6.2017.

Pokračovať v čítaní „OZNAM pre včelárov, ktorí majú záujem o využitie finančnej pomoci na obdobie 1.9.2017 – 31.8.2018 cez NV 107/2014“

POZITÍVNY NÁLEZ MVP v okr.ČADCA apríl máj

V okrese Čadca – ohnisko časť Zákopčie / Horné Kysuce/ apríl 2012 ochranné pásmo Raková,Staškov Záznam z vysírenia a palenia v prílohe. V máji potvrdený pozitívny nález priamo  v  Čadci. Žiadam včelárov o zodpovednosť hlavne v oblasti odchytu neznámych rojov a zvýšenú kontrolu plodu / po celý rok!!!/

M.Slovák

Pokračovať v čítaní „POZITÍVNY NÁLEZ MVP v okr.ČADCA apríl máj“

MED od včelárov do detských domovov 2010 -2014 a 2015

Med -včelarske vdakyvzdanie 2015  Med do detských domovov,súťaží,RVPSa pod. prispeli: 1Štens Emil Oščadnica 1 2 Kováčik Alojz Raková 1 3 Chabreček Milan Raková 1 4 Koudelka Ján Oščadnica 1 5 Slanináková Alena Čadca 1 6 Paštrnák Jozef Raková 1 7 Paluch Štefan Čadca 1 8 Krčmárik Pavo Skalitél 1 9 Moravec Rudolf Skalité 1 10 Laš Jozef Mgr. Raková 1 11 Turiak Peter Čadca 2 12Slovák Martin Ing. Olešná pri čadci 1 13 Urbanek Rudolf Oščadnica 1 14 Vrana Vladimír Skalité 1 Spolu 15 kg

Pokračovať v čítaní „MED od včelárov do detských domovov 2010 -2014 a 2015“