Informácie pre rok 2021

V prílohe  zasielame aktuálne informácie . Žiadame aby ste pri kontakte medzi včelármi a kontrolách včiel na stanovištiach dodržiavali pandemické opatrenia.  Výbor Zoszv Čadca.  terminovník si vytlačte alebo Vám ho poskytnú dôverníci…  zmena termínu sa môže vyskytnúť. Doporučujeme telefonicky sa spájať s dôverníkmi alebo emailami

TERMINOVNíK 2021 a informácie zoszv čadca

Žiadosť o pomoc pre včelára -člena zoszv čadca + členska prihlaška.

Na základe NV 337/2019 o podpore pre včelárov člen môže žiadať po preštudovaní NV do 1. juna 2020 a žiadosť zaslať osobne na výbor príp cez dôverníka alebo na e mail zoszvcadca@centrum.sk    Výbor ZO.

Žiadosť v prílohe

tiež prikladáme členskú prihlášku pre nových včelárov.

žiadosť o technicku pomocZOčadca2020-21

ČLENSKÁ-PRIHLÁŠKA-DO-SZV-2019

Zmeny včelstiev hlásiť do 7 dní do CEHZ aj do zoszv čadca

Na základe Obežníka a Vyhlášky 285/2017 je nutné čo najskôr v máji vykonať úpravu stavu včelstiev aj v CEHZ aj hlásiť do zoszv čadca- výboru.!

Obežník_SZV_č._12_2020_-_Usmernenie_ku_kontrole_počtu_včelstiev_v_CEHZHlasenie zmien priohal3 z 285 vyhlašky

Potom zaslať do

Centrálna evidencia hospodárskych zvierat- včely

CEHZ- centrá              evi
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka 041-5073 744
email cehz@pssr.sk
Ing. Jozef Páleník
administrátor databázy CEHZ, programátor
ÚPZ Žilina
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka 041 – 5073 795 /725
email jozefpalenik@pssr.sk

 

Výr. čl schôdza 29.3.2020 sa N E K O N Á !!!

na základe pandemie CoVid-19 a platných nariadení vlády SR

Miesto: Dom kultúry Čadca

– Správa o činnosti za rok 2019.
– Správa o hospodárení za 2019 a rozpočet na rok 2020.
– Plán práce na rok 2020
– Čestné uznania a vyznamenania, životné jubileá.
– Správa revíznej komisie ZO SZV Čadca.
– Diskusia, rôzne príspevky. Info o zmenách
možných v Stanovách SZV
– Uznesenie.
– Záver.
Účasť všetkých členov ZO SZV nutná !

Objednanie časopisov VČELAR na 2019 prip Včelarstvi + odovzavanie čl. preukazov

Na rok 2019 časopis VČELAR má hodnotu 11 eur.  Včelarstvi cz-18eur

Žiadame záujemcov  čim skôr nahlasiť sa v novembri a  Dôvernikom – čl.preukazy-osobne!

Kto chce platiť na učet ZO  IBAN   SK4609 0000 0000 0051990884 + na email zoszvcadca@centrum zaslať správu o pladbe alebo  telefonicky.

Tiež zaujem volajte na tel 0903306565 alebo nechajte SMS. Predseda M.Slovák

Pokračovať v čítaní „Objednanie časopisov VČELAR na 2019 prip Včelarstvi + odovzavanie čl. preukazov“