90.VÝROČIE ZOSZV ČADCA FOTO

Milí včelári -členky a členovia zoszv Čadca v prilohách fotky z osláv v PDF

Srdečne Vás pozývame na oslavy 90. výročia organizovaného včelárenia v Čadci

Dňa 24.6.2017 o 8.30 – 9 00 hod prezentácia viď príloha

Srdečne pozývam aj zastupcov ZO v ZA regióne, ktorí spolupracovali

s ZOSZV Čadca. Predseda: Ing. Martin Slovák

Milí včelári -členky a členovia zoszv Čadca v prilohách fotky z osláv v PDF

Srdečne Vás pozývame na oslavy 90. výročia organizovaného včelárenia v Čadci

Dňa 24.6.2017 o 8.30 – 9 00 hod prezentácia viď príloha

Srdečne pozývam aj zastupcov ZO v ZA regióne, ktorí spolupracovali

s ZOSZV Čadca. Predseda: Ing. Martin Slovák

FOTO z 90v??roÄ?ia 1.pdf (468.6 KB)foto90v??roÄ?ie2.pdf (442.79 KB)