Zdravotní asistenti platí už vyhlaška 285/2017

Zdravotní asistenti včelstiev v 2018 platí vyhláška 285/2017

Zdravotní asistenti včelstiev v 2018 platí vyhláška 285/2017

Jozef Jarabica 0904 687844 Ján Koudelka 0907 2704040 Martin Slovák 0903 3065650

Ferdina Papik 0915 637774 Rudolf Králik 0905 782394

Pavol Laš 0915 844442 Hrtánek,LašJozef.Krčmarik Pavol, , Varmus Rudolf

Vyhlaška MP 206/2012 Je povinný každý chovateľ včiel hlásiť každú zmenu do centrálneho registra v Lipt.Hrádku, /RVPS,SZV/ Člen ZO SZV sa zúčastňuje schôdzí a vypisuje potrebné tlačivá !!!nie Dôverník!!! nie výbor ZOSZV