BLAHOŽELÁME oceneným včelárom…

Vo  Valašskom Meziříčí 1. miesto Ing. Martin Slovák – medovicový med a v súťaži SZV 2022 Alenka Slováková 2. miesto medovníky / Olešná/, Jakub Krčmárik 1.miesto-medovicový med /Skalité/. K držiteľom Osvedčenia o kvalite Slovenský med sa priradil aj Jozef Urbánek zo Skalitého.     Blahoželáme…výbor ZO Čadca

/Ak bol ocenený aj iný člen ZO Čadca …je potrebné zaslať informáciu…/

Ocenenia 2022 zo čadca

MED do detských domovov, charity sv. Giany v Ca …

Pozdravujeme včelárky a včelárov… k blížiacim sa Vianočným sviatkom a koncu roka… teraz v adventnom období z vás  darovali MED : Urbánek Jozef 2 fľašky ,Rajčan Štefan 2f., Juriš Miro 1f.,Kulla Róbert 1f.,Laš Jozef 1f.,Slovák Martin 1f., Staškovanová Silvia 1f. medu do krízových centier, charity v Čadci, detský domov v Turzovke, Vyšný Kelčov.. a pod .. Môžu stále aj iní odovzdať na výbor ZO 0903306565  Ďakujeme /odkazujú deti../👧🧑🏻👩‍🦰🧑👸