BLAHOŽELÁME oceneným včelárom…

Vo  Valašskom Meziříčí 1. miesto Ing. Martin Slovák – medovicový med a v súťaži SZV 2022 Alenka Slováková 2. miesto medovníky / Olešná/, Jakub Krčmárik 1.miesto-medovicový med /Skalité/. K držiteľom Osvedčenia o kvalite Slovenský med sa priradil aj Jozef Urbánek zo Skalitého.     Blahoželáme…výbor ZO Čadca

/Ak bol ocenený aj iný člen ZO Čadca …je potrebné zaslať informáciu…/

Ocenenia 2022 zo čadca

MED do detských domovov…

Pozdravujeme včelárky a včelárov… k blížiacemu sa roku a teraz v adventnom období oslovujeme Vás k darovaniu fľašky medu do krízových centier, charity v Čadci, detský domov.. a pod .. Buď na stretnutie 13.12.2022 15.30 hod /a je posedenie včelárov/ alebo na dôverníkov a výbor ZO 0903306565