Schôdza 3.9.2023 o 15 hod. v KD Čadca…

Pozdravujeme včelárky a včelárov…
Ako každý rok- je mesiac hlásenia zmien v CEHZ … Hlásia zmeny len tí čo menia stavy včelstiev prípadne inú zmenu čo nemajú zaevidovanú. / Iné zmeny si CEHZ spoplatňuje/, zmenu stavu nie. Táto skutočnosť vyplýva zo zákona 285/2017. Zmeny riešime na schôdzi a aj cez dôverníkov. kto odovzdá na výbore ZOSZV Čadca zašleme formuláre hromadne na CEHZ ZA. Ak riešite hlásenie samostatne aj napriek tomuto to musíte nahlásiť na výbor ZO.. kvôli členskému na rok 2024. Dotácie na opeľovaciu činnosť 2023 neboli zaslané ani na SZV ani na PPA, lebo sme k dnešnému dňu nedostali pokyny. Treba sa zamyslieť a pripraviť, že ak by dotácie neprišli v zmysle STANOV SZV a členského je člen povinný odviesť členské na nasledujúci rok 2024 do konca tohto roka. Inak jeho členstvo automaticky zaniká/ stanovy SZV/. Potom takémuto včelárovi nezabezpečujeme úkony, liečivá a pod. S pozdravom výbor ZO SZV Čadca.
Stanovy-SZV-schvalene-na-XIII.-VZ-SZV-2021

Schôdza 23.7.2023 pri DK Čadca o 15 hod.- liečivá

Pozdravujeme včelárov… v júli sa rozdávajú liečivá dôverníkom kto má záujem o Gabon M1, -varidol a avartin na navyšované včelstvá/roje, odložence/ treba oznámiť na výbor, dôverníkom … aby ste navýšené stavy preliečili … a chovateľ si sám nový stav nahlasuje do CEHZ žilina !/ v zmysle platnej legislatívy/
Pre neorganizovaných nepredávame ani nezabezpečujeme !!! Výbor ZO CA

Prehliadky včelstiev v rajónoch od Oščadnice, Skalite po Turzovku…MVP,HVP

Na základe nových skutočností sa v júli vyskytol mor včelieho plodu v lokalite Raková/Korcháň a Milošova- čadca aj Čierne budú v ochrannom pásme !/ Preto vyzývame chovateľov a majiteľov včelstiev v Okrese Čadca o dôkladnú priebežnú kontrolu svojich včelstiev… v prípade akejkoľvek zmeny v plode / zápach, zvodnatené-kávové bunky plodu..a pod/ aby bezokladne nahlásili situáciu dôverníkom, AULV, na Výbor ZO, RVPS CA… Za spoluprácu a za zachovanie dobrej zdravotnej kondície včiel vďaka… Výbor ZO CA

Aktuality v máj, jun 2023 v RZ ZA regióna

Pozdravujem členov ZOSZV Čadca, ktorí sú súbežne členmi regionálnej zložky ZA kraja RZSZV ZA..
Jún11.6.2023 sa konalo mimoriadne zasadnutie RZZA SZV kde p. Belan bol odvolaný z funkcie predsedu a nahradený delegátkou p.PaedDr.Margarétou Hockickovou/z ZO Ružomberok/ako aj člen p. Ján Šutek /ZO Žilina/ PS: začiatkom júla p. Belan ešte neodovzdal agendu …?
Vzhľadom k aktuálnemu dianiu v VVSZV vás oslovujem a oboznamujem s obsahom /viď prílohy/ k vyjadreniu využijte náš email zoszvcadca@centrum.sk. Web RZSZV ZA doposiaľ nič nezverejnil s aktuálnosťou a oboznamovaní členov v RZ ZA / v 14 organizáciách/ Je to vizitka našho predsedu MBelana / ktorý nás zastupuje.. .lepšie povedané zastupuje len svoje záujmy/ Po oboznámení sa výbor ZO rozhodol delegovať na zasadanie naších záujmov nášho zvoleného delgáta… s dianím z rokovania pokiaľ vás nebude oboznamovať predsada RZZA tak to budeme robiť my. Výbor ZOSZV Čadca
Zápisnica_č.1_VV_SZV_5.-6.5.2023_(2)Zápisnica_č.1_VV_SZV_5.-6.5.2023_(2)

zvolanie_mimoriadnej_schôdze_RZ_SZV

Schôdza presunutá na 30.4.2023/ nedeľa/ 15.hod

Pozdravujeme… po odsúhlasení na marcovej schôdzi je aprílová presunutá na 30.4.
záujemci o včelarske vesty prídu sa pomerať na ich rozmery sa vyrobí /účasť povinná alebo písať na e-mail/
Výbor ZO čadca ..Lipy sa už rozviezli a cukrmed.cesto zapisuje Laš Pavol..kontaktujte sa ne neho…
https://www.kroj.sk/info/kontakt.php
https://www.kroj.sk/info/ako-nakupovat.php
linky kto nepríde a chce si objednať môže, ale povinne dať vedieť výboru ZO tel 0903306565 !!!

Doplnok včelárov- VESTA- tradičná ľudová kultúra

OZNAM
Návrh na včelársku vesku ZO čadca – Podklad z flauša č1-5 skôr tmavý /1-2/ a žltá niť –zvolili by sme farby MEDOVÉ…. Šije firma v Čadci -ŽIADAME aby ste sa vyjadrili a Napísali možný záujem…na email ZO čiastočné náklady schválime na schôdzi ZO v marci 26.3. JE to vec PREZENTÁCIE a dlhodobej záležitosti aj váženosti .. Včelárstvo ako súčasť tradičnej ľudovej kultúry.. V Česku to majú už dávno rozbehnuté a vidieť ich na rôznych slávnostiach, udalostiach….
S pozdravom výbor ZO Čadca.

Na RVPS okolo včiel su od 2023 aj do CEHZ -POPLATKY !!!

Na základe zachytených skutočností vás oboznamujem, že pri zmenách na RVPS a CEHZ sú poplatky vid obrázky/ prilohy/
Aj noví ragistráciu platia !!! DO ZO čadca nový člen 10 €Plus poplatok na včelstvo 2 € výbor ZOSZC Čadca

Platne nariadenia https://vcelari.sk/registracia-chovatela-vciel/

čitateľné vo worde– stiahnite si do PC …
POPLATKY na RVPS A CEHZ

NOVE NV 10/2023 -na usmernenie a tlačivá v odkaze vcelari SZV dotacie 2022-2023!

NOVE TLAčIVA- skopirujte link… https://vcelari.sk/2023/03/dotacie-2022-2023-podla-nv-10-2023-2/

USMERNENIE-SZV-c-1_2023-SZVPozrite..Nariadenie vlády č10/2023dr… pre možnosť čerpania preštudovať a oboznámiť výbor ZO o pripadnom čerpaní…
Kto nekupoval v jeseni2022 tak sa posuva do obdobia čerpania január-jun2023 – s novými tlačivami.

Dotácie 2022/2023 podľa NV 10/2023

Nariadenie vlády č10-2023
žiadosť aj elektronicky na email ZOSZV Čadca žiadosť-o-technicku-pomocZOčadca2023-Nv10-2023

Po voľbách V ZOSZV Čadca 2023-2026 nový hospodár Ing. Mareček Miroslav predseda,tajomník ostáva- Ing. Martin SLovák, Mgr. Jozef Laš. Predseda KRK Jozef Urbánek a členovia KRK Pavol Laš, Vladimír Kobzák. VEĽA DOBREJ SPOLU-PRÁCE 🍀👍