80 rokov organizovaného včelárenia v Čadci.1927-2007

80 rokov organizovaného včelárenia v horných Kysuciach V tomto roku t.j. 2007 si čadčianska organizácia včelárov pripomína – 80 výročie svojho vzniku resp. začiatku stretávania sa včelárov za účelom odovzdávania si rôznych informácií týkajúcich sa včelárenia. Už len niekoľko mien vo včelárskej kronike pripomína bývalých aktívnych včelárov a funkcionárov. O záznamy v nej sa veľkou mierou zaslúžil dlhoročný tajomník František Zachar. Osídľovanie Kysúc sa datuje do 12.-13.stor. pre dolné časti a 16.-17.stor. pre horné Kysuce.

80 rokov organizovaného včelárenia v horných Kysuciach V tomto roku t.j. 2007 si čadčianska organizácia včelárov pripomína – 80 výročie svojho vzniku resp. začiatku stretávania sa včelárov za účelom odovzdávania si rôznych informácií týkajúcich sa včelárenia. Už len niekoľko mien vo včelárskej kronike pripomína bývalých aktívnych včelárov a funkcionárov. O záznamy v nej sa veľkou mierou zaslúžil dlhoročný tajomník František Zachar. Osídľovanie Kysúc sa datuje do 12.-13.stor. pre dolné časti a 16.-17.stor. pre horné Kysuce. Domnievam sa, že už v tomto období bol výskyt včiel –hlavne v horách, kde nachádzali príbytok. O chov včiel sa pokúšali, kde tu najviac farári, učitelia rôzni funkcionári a sem tam dáky gazda. 20-te roky 20. storočia na Kysuciach však neboli ľahké . Po oslobodení sa pomaly rozbiehala osveta – školstvo a kultúra. Jednou z oblastí je ovocinárstvo a včelárstvo. Medzi prvými zakladateľmi včelárskeho spolku a funkcionármi boli: správca štátnej miestnej ľudovej školy Michal Kasai, a Róbert Kľačanský okresný inšpektor, ktorý v Čadci žil. Zo záznamu z kroniky sa dozvedáme, že 28.2.1927 sa 28 nadšenci spoločne rozhodli pre zaujímavú a pre Kysuckú prírodu tak potrebnú vec ako je – včelárenie vnímané dovtedy možno trochu inak osobne(svojsky). V tom období sa zasiela prvá písomná správa do Bratislavy , kde sa sústreďovali informácie o rôznych spolkoch vrátane včelárenia. S rokom 1927 sa spája aj otvorenie svojpomocne čadčanmi vybudovaného Palárikovho domu /dvorany/. V tomto období sa tiež uvádza meno učiteľa Júliusa Bakiča, miestneho občana Cisárika, Čarneckého. V neskoršom období 40-50 roky z učiteľov M.Poláka a Poliaka, vedúceho pracovníka vtedajšieho ONV, pána Latku, Ďuranu, Kullu z Podzávozu a Rudolfa Ševčíka zo Svrčinovca – umeleckého rezbára. JUDr. Františka Zelníka, pod. Väčšinou verejných činiteľov a učiteľov ako napr. prof.matematiky Augustína Paštéku, ktorý pôsobil v Mešťanskej škole v Rajci a po oslobodení pôsobil na gymnáziu v Čadci. Svoje včelstvá choval v osade u Huľany. Okrem toho, že bol vášnivý včelár bol aj rybár. Jeho pani Alžbeta Pašteková odborná učiteľka prírodovedných predmetov a včelárstva mala malú záhradku pri vtedajšom ONV v Čadci a s manželom viedli nekonečné debaty a teórie o praktickom včelárení. Ešte za pôsobenia P.Paštéku v pokročilom veku sa ujal funkcie predsedu začiatkom 60 rokov priateľ Jozef Král pochádzajúci z Čadce –Bukov. Túto funkciu vykonával do roku 2002 a potom ako čestný člen výboru ZOSZV. Po smrti p. Paštéku agendu ako aj funkciu tajomníka preberá v 1973 roku priateľ František Zachar rodák z Polenicky okr. Martin- vtedajší zástupca riaditeľa školy u Hluška/ teraz Rázusova/. Podklady mu odovzdáva p A.Paštéková . Na Kysuce prichádza ako mladý učiteľ v1949 roku a do včelárenia ho zasvätil ujec. Prvé včely získava od svojho kolegu –učiteľa Jana Bajáka z Podvysokej. Začínal v úľoch typu zadovák neskôr budečák. Za posledných 30 rokov sa v Čadci zorganizovalo vyše 100 prednášok, ktoré tiež odprednášali a včelárskymi skúsenosťami poučili lektori ako sú napr. Ing. ČavojskýCSc., priatelia Mičieta-autor knihy Dejiny včelárstva, Milla, Silný MVDr. Roško z veterinárnej fakulty z Košíc, priateľ Dobrovodský autor knihy o využití včelích produktov, tiež Otto Vizner-prekladateľ včelárskej tlače zo svetových jazykov, farár Predmeranský z Adamovských Kochanovciach, profesor Jurík z Handlovej, priateľ Ilavský z Martina, Ing. Kepeňa tiež niekoľkokrát známy učiteľ včelárstva z Nýdku Emil Macura a ďalší ktorí svojimi znalosťami a záujmom o včelárenie odovzdávali cenné informácie priateľom na Kysuciach. Priateľka Skukálková z Martina-Valče poskytla včelie matky línie Troisek, Sklenár, ktorým sa z obľubou na Kysuciach darilo-1978. K pánovi Smolinskému do Starej Turej na oplodňovaciu stanicu včelích matiek sa organizoval zájazd na čo spomínajú hlavne skôr narodení včelári. V 1979 roku sa organizoval zájazd na Agrokomplex do Nitry. V 80 rokoch zájazd do Žiliny-Budatín a tiež zorganizovaný včelársky týždeň s rôznymi prednáškami a návštevami včelníc. Pozvanie prijali aj funkcionári z Bratislavy-predseda Jozef Drnzík, taj. Marián Kandrík a iní. Včelárske nedele sa konali hlave u včelárov s vyšším počtom včiel a teda aj s väčšími znalosťami a skúsenosťami ako napr. u p. Lišku vo Vychylovke,p Bojka v Korcháni-Raková,p.Mičudu zo Zákopčia a mnoho iných o čom by mohli rozprávať a spomínať kysuckí včelári. V 80 rokoch sa na Kysuciach evidovali 3 organizácie s 800 členmi a s 6000 včelstvami – v Turzovke, Kysuckom Novom Meste a v Čadci ako okresné mesto. Konateľom a splnomocnencom pre všetkých bol v tých rokoch František Zachar. Zároveň bol aj vedúci krúžku mladých včelárov v Čadci /ZŠ čadca-Revolučná/. Druhý krúžok sa evidoval v ZŠ Oščadnici-ústredie, ktorý viedol vtedajší riaditeľ Jozef Hazucha. Počas ich činnosti navštívil okres J.Krajnák z Bardejova komisár pre prácu s mládežou a vysoko hodnotil prácu s deťmi. Dnes v tejto výchovno vzdelávacej činnosti s mládežou pokračuje Ing. Martin Slovák učiteľ v ZSŠ drevárskej Krásno nad Kysucou súčasný tajomník ZO. V centre voľného času v Čadci eviduje krúžok – Mladý včelár, ktorý sa úspechmi v Slovenských a medzinárodných česko-slovenských súťažiach /Nasavrky/ pozitívne zviditeľnil. Zo zaujímavých aktivít včelárov treba spomenúť usporiadanie tanečných zábav, plesov a vysádzanie peľodajných a nektárodajných krov, stromčekov v odpracovaných brigádnických hodinách rátaných na tisíce. O hygiene a prevencii pred včelími chorobami odborné slovo rád odovzdal Jozef Paštrnák z Rakovej. Kurz medového pečenia niekoľko krát previedla Elena Kubínová členka výboru ZO, delegátka SZV za žilinský kraj. V súčasnosti sa aktívne zúčastňuje na rôznych jarmokoch s predajom medovníkov a medu. Vôňa medu a kumšt pečenia a zdobenia medovníkov zaujal aj Alenku Slovákovú, ktorá na národnej výstave v Liptovskom Hrádku získala ocenenie a vysoké uznanie a svojimi výrobkami na jarmokoch poteší nejedného návštevníka. Pred 20 rokmi sa nadviazali partnerské vzťahy s organizáciami v Bystřice nad Olší /CZ/ a Wislou /PL/ – tie zotrvávajú až po súčasnosť. Z priateľov spomeniem Emila Macuru, Zdeňka Hečka, Mrozeka, Szalbota, Krzoka Jána, ktorí niekoľko krát prijali pozvanie do Čadce. Pri vzájomných stretnutiach sa informujú o dianí vo včelárení. Treba spomenúť aj okolité včelárske organizácie v Turzovke, Kysuckom Novom Meste a v Starej Bystrici, s ktorými sa dodnes udržujú priateľské vzťahy. Členovia výborov sa každoročne navštevujú a informujú sa o činnosti, hlavne v oblasti prevencie a liečenia včelstiev-najnovšie aerosolovým vyvíjačomVAT1. Spolupráca s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou je tiež dlhoročná čo sa týka kontroly medu a tiež monitorovania rôznych chorôb pri chove včiel, registrácii liečiv. Zabezpečovanie úloh na úseku prevencie a tlmenia nákaz včiel a včelieho plodu zabezpečujú inšpektori zdravia včiel. Dobrá spolupráca a chod organizácie je založený na výbore ZO a úsekových dôverníkov za čo im patrí vďaka. Spolupatričnosť ZO v spolupráci s kultúrou mesta Čadca sa zviditeľňuje predajom včelích produktov na jarmokoch a iných podujatiach. Z času na čas sa o čadčianskych včelároch zaujíma tlač ako KYSUCE, Kysucké noviny a pod. kde si môžeme prečítať zaujímavosti o včelároch a včelárení. O činnosti organizácie možno zistiť v súčasnosti aj na www.vcelari.sk. Spomedzi 57 včelárov na Slovensku 3 z čadčianskej organizácii získali osvedčenia na používanie ochrannej známky – Slovenský med. Sú to Elena Kubínová z Čadce, Alojz Kováčik z Rakovej a Ing.Martin Slovák z Olešnej. Je to výzva pre ostatných včelárov aby získali toto osvedčenie o kvalite medu. Med s medovníkmi sa každoročne zasielajú do súťaže na Agrokomplex Nitra. Každoročným predvianočným darovaním medu pre ústavy postihnutých detí, detský domov, centrum opustených detí, si včelári získali vďaku ako aj za chov včiel pre opeľovanie Kysuckej prírody. Na záver čo dodať -dúfajme, že včelárenie na horných Kysuciach i naďalej bude mať svojich priaznivcov, ktorým síce ukrojí z voľného času, nájde tolerantné okolie, ale odmení sa po poctivej odvedenej práci kvalitnými včelími produktmi. Dúfajme, že kysucký medík nebude chýbať na žiadnom stole počas roka i na Vianočné sviatky u ľudí žijúcich nielen na Kysuciach , ale na celom Slovensku…      Vypracoval: Ing. Martin Slovák tajomník ZO SZV Čadca