Zmeny včelstiev hlásiť do 7 dní do CEHZ aj do zoszv čadca

Na základe Obežníka a Vyhlášky 285/2017 je nutné čo najskôr v máji vykonať úpravu stavu včelstiev aj v CEHZ aj hlásiť do zoszv čadca- výboru.!

Obežník_SZV_č._12_2020_-_Usmernenie_ku_kontrole_počtu_včelstiev_v_CEHZHlasenie zmien priohal3 z 285 vyhlašky

Potom zaslať do

Centrálna evidencia hospodárskych zvierat- včely

CEHZ- centrá              evi
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka 041-5073 744
email cehz@pssr.sk
Ing. Jozef Páleník
administrátor databázy CEHZ, programátor
ÚPZ Žilina
Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ)
adresa Rosinská cesta 12, 010 08
obec Žilina
tel./klapka 041 – 5073 795 /725
email jozefpalenik@pssr.sk