Výr. čl schôdza 29.3.2020 sa N E K O N Á !!!

na základe pandemie CoVid-19 a platných nariadení vlády SR

Miesto: Dom kultúry Čadca

– Správa o činnosti za rok 2019.
– Správa o hospodárení za 2019 a rozpočet na rok 2020.
– Plán práce na rok 2020
– Čestné uznania a vyznamenania, životné jubileá.
– Správa revíznej komisie ZO SZV Čadca.
– Diskusia, rôzne príspevky. Info o zmenách
možných v Stanovách SZV
– Uznesenie.
– Záver.
Účasť všetkých členov ZO SZV nutná !