Výročná členská schôdza 31.3.2019

P R O G R A M -výročnej schôdze dňa 31.3.2019
o 9 hod.
Miesto: Dom kultúry Čadca

– Správa o činnosti za rok 2018.
– Správa o hospodárení za 2018 a rozpočet na rok 2019.
– Plán práce na rok 2019
– Čestné uznania a vyznamenania, životné jubileá.
– Správa revíznej komisie ZO SZV Čadca.
– Diskusia, rôzne príspevky. Info o zmenách v Stanovách SZV
– 12VZ SZV v BB –k volbe noveho predsedu SZV
– Uznesenie.
– Záver.
Účasť všetkých členov ZO SZV nutná !

Objednanie časopisov VČELAR na 2019 prip Včelarstvi + odovzavanie čl. preukazov

Na rok 2019 časopis VČELAR má hodnotu 11 eur.  Včelarstvi cz-18eur

Žiadame záujemcov  čim skôr nahlasiť sa v novembri a  Dôvernikom – čl.preukazy-osobne!

Kto chce platiť na učet ZO  IBAN   SK4609 0000 0000 0051990884 + na email zoszvcadca@centrum zaslať správu o pladbe alebo  telefonicky.

Tiež zaujem volajte na tel 0903306565 alebo nechajte SMS. Predseda M.Slovák

Pokračovať v čítaní „Objednanie časopisov VČELAR na 2019 prip Včelarstvi + odovzavanie čl. preukazov“

SCHODZA 25.3.2018 o 9hodDK Čadca/ každý člen odíde s darčekom/

Výbor pozýva členov príp. nových členov na schôdzu.

1. Otvorenie  2. Privítanie hostí

3. Program výročnej schôdze –  Voľba návrhovej, mandátovej komisie. 

– Správa o činnosti za rok 2017.

– Správa o hospodárení2017 a rozpočtu na rok 2018. – Plán práce na rok 2018.

– Čestné uznania a vyznamenania, životné jubileá. ZOSZV ČADCA JUBILANTI 2018 

Pokračovať v čítaní „SCHODZA 25.3.2018 o 9hodDK Čadca/ každý člen odíde s darčekom/“