Informácie pre rok 2021

V prílohe  zasielame aktuálne informácie . Žiadame aby ste pri kontakte medzi včelármi a kontrolách včiel na stanovištiach dodržiavali pandemické opatrenia.  Výbor Zoszv Čadca.  terminovník si vytlačte alebo Vám ho poskytnú dôverníci…  zmena termínu sa môže vyskytnúť. Doporučujeme telefonicky sa spájať s dôverníkmi alebo emailami

TERMINOVNíK 2021 a informácie zoszv čadca