Pozvánka na výročnú schôdzu 27.3.2011

Pozdravujeme včelárov a v prílohe pozvanka na výročnú schôdzu

Pozdravujeme včelárov a v prílohe pozvanka na výročnú schôdzu